Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni poinformował, że „Na wniosek Wójta Gminy Kosakowo, począwszy od nocy 17/18 lipca 2020 r., ponownie uruchomiona zostaje linia nocna N65 z Gdyni Pogórza Górnego do Rewy, przez Kosakowo, Dębogórze, Pierwoszyno i Mosty. Realizowane będą kursy o godz. 0:05 i 2:05 z Pogórza Górnego oraz o godz. 0:36 i 2:36 z Rewy.

Linia N65 do 31 sierpnia kursuje codziennie, natomiast poza okresem letnich wakacji szkolnych, kursy linii N65 są wykonywane w noce piątek/sobota oraz sobota/niedziela.

Schemat_Nocny ZKM Gdynia