W 2023 roku Przedszkole w Dębogórzu otrzymało dotację w kwocie 3 tys. zł w ramach realizacji Priorytetu 3 ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W wyniku czego zostały zakupione książki dla dzieci z przedszkola. W grudniu ubiegłego roku odbyło się również spotkanie autorskie z Mają Strzałkowską.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Planowany budżet Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Więcej o spotkaniu autorskim można przeczytać na stronie placówki.

https://www.facebook.com/events/1016719532881223

Źródło: www.gov.pl