We wtorek 26 marca br. nastąpił bardzo ważny i długo wyczekiwany przez mieszkańców gminy Kosakowo moment. W Urzędzie Gminy Kosakowo została podpisana umowa na udzielenie inwestycyjnej dotacji celowej na utworzenie przez Szpital Pucki przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w gminie Kosakowo. Podpisali ją przedstawiciele władz gminy Kosakowo, powiatu puckiego oraz Szpitala Puckiego. Gmina Kosakowo oraz powiat pucki przekażą na ten cel po 900 tysięcy złotych.

Działania na rzecz utworzenia i funkcjonowania w gminie podmiotu leczniczego świadczącego usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej dla mieszkańców gminy w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia jest efektem wielomiesięcznych działań wójta gminy Kosakowo Marcina Majek o utworzeniu nowego podmiotu dla mieszkańców. Prężnie rozwijająca się gmina to również rosnące z dnia na dzień potrzeby mieszkańców, a w tym m.in. konieczność zapewnienia im dostępu do podstawowych usług medycznych.

O powstaniu przychodni w gminie Kosakowo mówiliśmy wielokrotnie. Od dłuższego czasu robiliśmy też ankiety z mieszkańcami,  prowadziliśmy rozmowy z różnymi podmiotami, w tym szczególnie z powiatem puckim oraz ze szpitalem puckim. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie ze środków gminnych całego przedsięwzięcia. Docelowo chcemy, żeby taka przychodnia powstała przy ul. Kościuszki w Pogórzu na działce gminnej zlokalizowanej obok przedszkola. Zakładamy, że w najbliższym czasie zostaną uruchomione prace projektowe, potem przejdziemy do realizacji. W gminie Kosakowo jest tylko jeden ośrodek zdrowia, także powstanie kolejnej przychodni na pewno jest dużą korzyścią dla wszystkich naszych mieszkańców – powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Przychodnia będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Będzie to podstawowa opieka zdrowotna, czyli lekarze rodzinni. Z biegiem czasu planowane jest poszerzenie oferty o specjalistów między innymi z zakresu USG, chirurgii czy ortopedii.

Chcemy powołać POZ, czyli podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy Kosakowo. Dlaczego gmina Kosakowo? Dlatego, że tutaj mieszka prawie 22 tysiące mieszkańców i oni potrzebują dobrej opieki zdrowotnej. A szpital pucki jest już w takiej sytuacji swojego rozwoju, że możemy spokojnie zająć się tematem podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy w szpitalu kilka oddziałów, laboratorium, bardzo dobrych specjalistów, zresztą część specjalistów mieszka na terenie gminy Kosakowo – powiedział starosta pucki Jarosław Białk.

Prowadzone są również rozmowy z wojewodą pomorskim, aby w gminie Kosakowo stacjonowała karetka pogotowia ratunkowego. Jeżeli nie całodobowa, to chociaż dzienna, czyli 12-godzinna, co jest niezwykle potrzebne w tak dynamicznie rozwijającej się gminie.

Fot. Konrad Kędzior/powiat pucki