W grudniu br. zostały zrealizowane ważne etapy prowadzące do zwiększenia dostępności miejsc do nauki w szkołach podstawowych w gminie Kosakowo. 

Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej gminnej szkoły podstawowej w Pogórzu przy ul. Dorsza. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami oznacza to powstanie piątej szkoły w gminie Kosakowo.

Gmina ogłosiła również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy szkoły podstawowej w Kosakowie. W ramach zadania powstanie nowe skrzydło dydaktyczne, w którym utworzone zostanie 20 dodatkowych sal lekcyjnych oraz budowa zespołu obiektów sportowych terenowych, w tym m.in. stadion lekkoatletyczny wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

Podjęte działania są realizacją założeń zawartych w Programie Rozwoju Placówek Oświatowych Gminy Kosakowo przyjętego przez Radę Gminy Kosakowo w sierpniu 2023 r.