Dziś, 4 lipca br. odbyło się spotkanie wójta z nowym komendantem Straży Gminnej w Kosakowie. Nie zabrakło gratulacji oraz życzeń powodzenia na tym, jakże z perspektywy społecznej odpowiedzialnym i ważnym stanowisku. 

Z końcem marca br. rozpoczęły się zmiany kadrowe w Straży Gminnej w Kosakowie, a ze stanowiska komendanta odszedł pełniący tę funkcję przez ostatnie 14 lat – Wojciech Krupiński. Z dniem 1 lipca br. funkcję kierowania nad tą jednostką przejął Marcin Wittbrodt, który do końca maja 2022 r. pełnił obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Kosakowie. 

Nowemu komendantowi Straży Gminnej w Kosakowie serdecznie gratulujemy oraz życzymy pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe doświadczenie zdobyte w służbach mundurowych będzie miało pozytywny wpływ na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony lokalnej społeczności.

Poniżej przedstawiamy sylwetkę nowego komendanta:

Marcin Wittbrodt posiada wykształcenie wyższe – jest magistrem pedagogiki, ukończył studia podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zdobył bogate doświadczenie w służbach mundurowych tj. 23 letni staż, począwszy od szeregów Ochotniczej Straży Pożarnej, następnie związany był z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku, gdzie odbywał służbę wojskową. Przez okres blisko 19 lat pełnił służbę jako funkcjonariusz Policji, którą zakończył w maju 2022 r. jako oficer Policji. Przez ostatnie 9 lat służby w tej formacji zajmował stanowiska kierownicze począwszy od 4-letniego doświadczenia jako kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Kosakowie, następnie 2-letniego stażu jako Zastępca Komendanta Komisariatu Policji we Władysławowie, po 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Kosakowie.

Specyfikę pracy na terenie gminy Kosakowo poznawał przez okres 7 lat, kiedy to m.in. zapoznał się z topografią naszej gminy, problematyką związaną z utrzymaniem ładu i porządku publicznego, po zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz wypoczywających na obszarze gminy Kosakowo turystów. Marcin Wittbrodt prowadzi aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa oraz udziela się społecznie w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

______________________________________________________________________________________________________________

Dzisiejszy dzień był również świetną okazją do spotkania z byłym komendantem Wojciechem Krupińskim i podziękowanie za dotychczasową służbę. Czternaście lat pełnienia tej funkcji nad kosakowską jednostką pozytywnie wpłynęło na jej rozwój. Byłemu komendantowi serdecznie dziękujemy oraz życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej drodze zawodowej.