14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które ustanowione zostało ustawą z dnia 27 kwietnia 1972 r. Kartą praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela, a od 1982 roku obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej.

W przed dzień święta, 13 października br. w Mechelinkach odbyło się spotkanie włodarzy gminy z dyrektorami gminnych placówek oświatowych, wyróżnionych pracowników oraz przedstawicieli oświaty. Podczas spotkania podsumowano miniony rok szkolny 2022/2023 oraz wręczono wyróżnienia Nagrody Wójta Gminy Kosakowo. 

 

Życzę Państwu zadowolenia z pracy oraz wielu pozytywnych słów nie tylko od nas włodarzy, ale przede wszystkim od dzieci i rodziców, bo oni tworzą życie oświatowe. Chciałbym życzyć Państwu dużo energii oraz wielu sukcesów zarówno zawodowych w życiu zawodowym jak i prywatnym – powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

W minionym roku szkolnym kosakowski samorząd w zakresie oświaty mierzył się z wieloma wyzwaniami. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu zmieniła się kadra administracji szkoły z nowym dyrektorem Wojciechem Priebą na czele. Cały zespół sukcesywnie realizuje swoje plany i wprowadza udogodnienia w organizacji szkoły. Kosakowska szkoła podstawowa zapełnia się coraz to większą ilością uczniów i mierzy się z brakami w kadrze nauczycieli przedmiotowych. Na barkach administracji szkoły w Mostach spoczęła cała organizacja funkcjonowania nowo wybudowanej w 2023 r. placówki przedszkolnej, która wraz z wrześniem br. z powodzeniem przyjęła prawie 200 przedszkolaków. Podstawówka w Mostach w jednym z konkursów pozyskała wyposażenie do sali komputerowej. Zaś szkoła w Pogórzu, dzięki zaangażowaniu dyrektorów, samorządu i wielu osób uporała się z zapewnieniem dobrych warunków dla uczniów i bez pogarszania dotychczasowych warunków realizuje program roku szkolnego 2023/2024. Zaplanowanie tego, przez mnogość chętnych dzieci w stosunku do posiadanych pomieszczeń i sal nie było łatwe. W Szkole Podstawowej w Pogórzu poczyniono wiele działań remontowych by jak najefektywniej wykorzystać powierzchnie budynku pod kątem przestrzeni do edukacji. Te i wiele innych nieopisanych wyżej spraw to zaledwie namiastka tego z czym na co dzień mierzą się dane szkoły. Cieszymy się, że dzięki nieustającym poszukiwaniu rozwiązań zawsze udaję się wypracować nowe możliwości, dzięki którym dzieci pomyślnie realizują swój program edukacji. 

Podczas spotkania na ręce dyrektorów szkół włodarze naszej gminy złożyli podziękowania dla całej kadry nauczycielskiej za trud wkładany w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia. Coroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej są również okazją do wręczenia wyróżnień Nagrody Wójta Gminy Kosakowo dla tych nauczycieli, którzy szczególnie w roku 2022/2023 przyczynili się w rozwój szkoły, a byli to:

  • Teresa Czerwińska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu, 
  • Kamila Gut z Szkoły Podstawowej w Kosakowie, 
  • Magdalena Miszewska, Agnieszka Labudda oraz Katarzyna Warzewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach,
  • Monika Mleczek ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy, aby to i kolejne wyróżnienia stanowiły wspaniałą motywację do dalszej codziennej pracy na rzecz dzieci i młodzieży.