12 kwietnia 2022 r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisana została umowa pomiędzy spółkami ZMPG s.a. i HaskoningDHV Polska Sp. z o. o. na „Opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania obszarów Doliny Logistycznej na terenie gminy Kosakowo wraz ze wstępnym studium wykonalności”.

Rozwój Doliny Logistycznej jest ważnym elementem dla naszej gminy. Pamiętamy doskonale z historii, że rozwój wspaniałego miasta Gdyni nastąpił dzięki budowie portu. Wierzymy, że rozpoczęcie prac nad terenem Doliny Logistycznej tak samo przyczyni się do rozwoju gminy Kosakowo i miasta Rumi – powiedział Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

Port Gdynia rozpoczął tym samym proces planowania niezwykle istotnej inwestycji pn. „Dolina Logistyczna”, stanowiącej projekt TEN-T. Projekt ten jest również ściśle powiązany z realizacją inwestycji budowy Drogi Czerwonej w Gdyni.

 

Dziękuję bardzo za dotychczasowe wspólne działania włodarzom miast i gmin niezwykle zaangażowanych w rozwój idei Doliny Logistycznej. Warto podkreślić, że współczesny wymiar gospodarczy Portu Gdynia wynika nie tylko z rokrocznie poprawianego wyniku ekonomicznego, nowych inwestycji infrastrukturalnych czy rozwijanych usług portowych. Port to również przestrzeń współpracy wszystkich jego interesariuszy. Jest to wartość, którą należy szczególnie cenić w aktualnych, turbulentnych czasach – powiedział Kazimierz Koralewski, Wiceprezes Zarządu ZMPG S.A.

Należy podkreślić, że opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania obszarów Doliny Logistycznej jest niezbędne dla zaprojektowania przyszłego układu komunikacyjnego w tym obszarze i zintegrowania go z istniejącą siecią dróg i kolei.

Ogromne zaangażowanie Zarządu i pracowników Portu Gdynia pokazuje, że w najbliższych latach rozwój regionu będzie jeszcze bardziej dynamiczny, a planowane inwestycje dają lepsze możliwości transformacji, uwzględniając przy tym potrzebę dobrego skomunikowania terenów z sąsiednimi miejscowościami. – mówił Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi.

Powstanie w perspektywie do 2030 roku nowej infrastruktury transportowej będzie stanowić impuls dla rozwoju branży logistycznej, rozwoju przedsiębiorczości, a także powstania wielu miejsc pracy w miastach i gminach województwa pomorskiego.

Bardzo się cieszymy z podpisanej dziś umowy inicjującej proces planowania rozwoju niezwykle istotnej inwestycji. Nasz zespół i wieloletnie doświadczeni w realizacji podobnych projektów daje nam przekonanie, że w ciągu zaplanowanego terminu dostarczymy Państwu finalny projekt zgodny z założeniami ZMPG S.A. – mówił Sławomir Gappa, dyrektor zarządzający HaskoningDHV Polska Sp z o. o.

W 2022 roku Port Gdynia świętuje Jubileusz 100-lecia swojej działalności. Rekordowe dane przeładunkowe Portu Gdynia i bardzo dobry wynik finansowy pozwalają na optymizm w planowaniu dalszego jego rozwoju, a także wzrost wiarygodności i konkurencyjności spółki na rynkach międzynarodowych. Port otwiera nowe połączenia żeglugowe, modernizuje swój potencjał infrastrukturalny i zapleczowy, a także wpisuje się w politykę transformacji energetycznej.

źródło: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.