Dziś, 31 sierpnia br. o godzinie 15:00 nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego przedszkola w Mostach przy ulicy Gdyńskiej. Obok przedstawicieli kosakowskiego samorządu udział wzięło wielu znamienitych gości, mieszkańców oraz osób zaangażowanych w budowę przedszkola. Wydarzenie to było połączone z dniem otwartym placówki, podczas którego można było zwiedzić nowy budynek. Na dzieci zaś czekało wiele atrakcji tj. zapoznanie się z przedszkolną maskotką, dmuchaniec, animacje i poczęstunek. 

Przedszkole w Mostach to długo wyczekiwana w gminie Kosakowo inwestycja. W nowoczesnym przedszkolu z 8 oddziałami od poniedziałku 4 września w roku szkolnym 2023/2024 już za moment zagości 200 dzieci w wieku 3-6 lat. Co pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na tą placówkę i jak trafna była to decyzja. Duży napływ do gminy młodych rodzin z dziećmi rodzi duże zapotrzebowanie na placówki oświatowe, gmina się rozbudowuje, zapewniając swoim mieszkańcom niezbędną infrastrukturę do codziennego funkcjonowania i zaspokojenia ich potrzeb. Warto podkreślić, że przedszkole w Mostach to nie jedyna realizowana aktualnie tego typu inwestycja w gminie Kosakowo – kolejne przedszkole zostanie otwarte we wrześniu przyszłego roku.

Powierzchnia przedszkola przy ul. Gdyńskiej w Mostach wynosi blisko 2 tys. m². Inwestycja posiada kilka sal wielofunkcyjnych, zaplecze gastronomiczne dla przedszkolnej kuchni wraz ze stołówką. Całość zaprojektowano z wykorzystaniem niskoemisyjnych systemów grzewczych, układów wentylacji z odzyskiem ciepła i fotowoltaiki. Powstał również teren rekreacyjny dla kreatywnego rozwoju przedszkolaków, czyli tzw. ogród polisensoryczny, nowoczesna infrastruktura ze specjalnymi potrzebami dla osób z niepełnosprawnościami czy parking.

Budowa przedszkola rozpoczęła się na początku 2022 roku. Koszty inwestycji na chwilę obecną wynoszą ponad 18 mln, z czego 3 mln to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

Oficjalne otwarcie rozpoczął wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, który przywitał zebranych gości m.in. senatora RP Sławomira Rybickiego, zastępcę starosty puckiego Tomasza Hermanna, wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku Danutę Gimińską, prezesów zarządu spółki Marbud Bogusławę i Ryszarda Marcinkiewicz, Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Andrzeja Śliwińskiego, sołtys wsi Mosty Alinę Merchel, Zastępcę Wójta, radnych i sołtysów gminy Kosakowo, gospodarz tej placówki dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach Annę Szymborską i innych dyrektorów gminnych szkół, wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie ks. Kamila Zakaszewskiego, byłych właścicieli terenu, na którym wybudowaliśmy przedszkole, dyrektorów gminnych instytucji i spółek, pracowników Urzędu Gminy zaangażowanych w realizację tej inwestycji, kierownika budowy, inspektorów oraz mieszkańców przybyłych na uroczystość.


Przedszkole to, w pierwszych dniach rekrutacji zostało wypełnione niemalże w stu procentach. To pokazuje jak ważna jest to inwestycja dla całej gminy, bo to najmłodszych mieszkańców gminy Kosakowo przybywa nam najszybciej. Jako samorząd chcemy sprostać tym, aby wszystkim dzieciom zapewnić pełną infrastrukturę oświatową na wysokim poziomie. Świadczy również o tym fakt, że budujemy kolejne przedszkole w Pogórzu, które będzie otwarte w przyszłym roku. Mam nadzieję, że w tym budynku wszystkie przedszkolaki znajdą, można właściwie powiedzieć – drugi dom. Już od poniedziałku, dzieci będą spędzać tutaj bardzo dużo czasu, ucząc się, bawiąc, poznając rówieśników i zawiązując przyjaźnie. Wszystkim najmłodszym życzę, aby z tym przedszkolem związane były same miłe wspomnienia – mówił wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek. 

Głos zabrali również senator RP Sławomir Rybicki, wicestarosta pucki Tomasz Hermann, wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku Danuta Gimińska, gospodarz nowo otwieranej placówki dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach Anna Szymborska.

Z okazji otwarcia placówki zostały wręczone okolicznościowe podziękowania Dariuszowi Drelichowi Wojewodzie Pomorskiemu, Senatorowi Sławomirowi Rybickiemu, Jarosławowi Białkowi Staroście Puckiemu, Annie Szymborskiej dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach, Bogusławie i Ryszardowi Marcinkiewiczom i firmie PPHU Marbud wykonawcom gminnego przedszkola w Mostach, Iwonie Smyczyńskiej ze Studia Projektowego SIM projektantowi gminnego przedszkola w Mostach, Pawłowi Wile kierownikowi budowy, Eugeniuszowi Gryczewskiemu inspektorowi nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej i koordynatorowi inspektorów nadzoru inwestorskiego budowy, Andrzejowi Klemenskiemu kierownikowi Referatu ds. Inwestycji Urzędu Gminy Kosakowo, Małgorzacie Leżohupskiej, Danucie Bień właścicielce terenu, na którym powstało gminne przedszkole, Ewie Kreft właścicielce terenu, na którym powstało gminne przedszkole w ramach uznania za wkład w realizację przedsięwzięcia. 

Wójt Marcin Majek wręczył również pani dyrektor Annie Szymborskiej prezent dla placówki, 200 odblaskowych kamizelek dla dzieci, by bezpiecznie mogły spacerować poza terenem przedszkola. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie budynku, którego dokonał ksiądz Kamil Zakaszewski z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie.

Momentem przez, które zostało dokonane symboliczne otwarcie budynku, było uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, wicestarosta pucki Tomasz Hermann, zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo  Andrzej Śliwiński, wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku Danuta Gimińska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach Anna Szymborska, sołtys wsi Mosty Alina Merchel, prezes zarządu spółki Marbud Ryszarda Marcinkiewicza, a wszystko w towarzystwie przedszkolaków.

Wójt gminy Kosakowo Marcin Majek przekazał na ręce przedszkolaków symboliczny klucz do nowo wybudowanej placówki.

Po oficjalnym zakończeniu spotkania nastąpiło zwiedzanie nowo wybudowanego obiektu, a dzieci mogły skorzystać ze specjalnie przygotowanych na tę okazję atrakcji, animacji i zabaw prowadzonych przez Kosakowskie Centrum Kultury, dmuchańca oraz poczęstować się popcornem dzięki uprzejmości sołtys Mostów Aliny Merchel i sołtysa Mechelinek Adama Kujawy. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości – serdecznie dziękujemy. 

Fot. M. Krauze