Segregowanie odpadów to niezwykle istotne i proekologiczne działanie mające wpływ na ochronę środowiska. Zatem kolejną inicjatywą proekologiczną gminy Kosakowo jest wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów na cmentarzu parafialnym w Kosakowie. Przy cmentarzu pojawiły się nowe pojemniki na segregację odpadów wraz z tablicą informacyjną.

Mamy nadzieję, że specjalnie dedykowane informacje w formie graficznej usprawnią odpowiedni podział odpadów na cmentarzu.

Oto zasady segregacji odpadów obowiązujące na cmentarzu:

  1. Odpady biodegradowalne – trawa, liście, gałęzie, kwiaty naturalne cięte, kwiaty doniczkowe (bez doniczek), wieńce naturalne bez sztucznych kwiatów i szarf;
  2. Szkło – znicze szklane, słoiki, wazony, butelki (czyste szkło, bez parafiny / wkładów);
  3. Metale i tworzywa sztuczne – folie opakowaniowe, plastikowe i metalowe elementy zniczy, elementy wieńców z tworzyw sztucznych, doniczki z tworzyw sztucznych bez ziemi;
  4. Papier – papier, karton, tektura;
  5. Odpady zmieszane – znicze i wkłady z parafiną, doniczki ceramiczne, wieńce i kwiaty trwale złączone z tworzywami i metalami, ziemia i piasek.