19 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Zastępca Wójta Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami Maciej Bąk, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem Jacek Sadaj,  Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny podpisali porozumienie w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej.

W tymże porozumieniu strony ustaliły stosowne warunki, którym powinna odpowiadać inwestycja: linia kolejowa łącząca centrum Gdyni i Oksywie oraz gminę Kosakowo, a także dodatkowa zaleta, która umożliwi realizację połączeń w kierunku Słupska przez Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo. Przyczyni się to do ulepszenia komunikacji zarówno do północnych dzielnic Gdyni, jak i do sąsiednich gmin Kosakowa i Rumi. Realizacja inwestycji jest niezbędna ze względu na zauważalny od dłuższego czasu prężny rozwój północnej część województwa pomorskiego.

Wszystkie ustalenia zostały przekazane wcześniej firmie Multiconsult Polska, która na zlecenie PKP PLK przygotowuje dokumentację przygotowawczą projektu „Włączenie północnych dzielnic miasta Gdyni i gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii”. Dokumentacja będzie podstawą do późniejszych prac nad projektem budowlanym i modernizacją linii.

Powyższe składowe utwierdzają w przekonaniu, iż konieczne jest podjęcie działań, mających na celu realizację budowy Północnej Kolei Aglomeracyjnej. Planowana inwestycja zakłada rozwój gmin północnej części województwa pomorskiego w dłuższym horyzoncie czasowym a nie tylko w najbliższej przyszłości. Wybrana koncepcja powinna zapewniać możliwie jak najlepszy dostęp do przystanków oraz umożliwiać korzystanie z kolei, jak największej liczbie pasażerów. Ma to duże znaczenie zważywszy na już obecnie obserwowany zator drogowy wywołany coraz liczniejszymi podróżami komunikacją samochodową. Cele te będą osiągalne pod warunkiem realizacji inwestycji zgodnie z założeniami wszystkich głównych interesariuszy.

Każda współpraca, która przynosi owoce, jest jak najbardziej wskazana. Osiągnęliśmy porozumienie co do wyboru wariantu alternatywnego, jak i docelowego. Z perspektywy gminy Kosakowo to wariant o tyle istotny, że zabezpiecza wyprowadzenie ruchu kołowego, ale też docelowo stwarza możliwości budowy i pociągnięcia linii kolejowej dalej, do Pucka, z połączeniem w kierunku Półwyspu Helskiego, co w perspektywie, liczymy na to bardzo, doprowadzi do sytuacji, że cały tranzyt kołowy z Półwyspu Helskiego zostanie wyprowadzony. Mieszkańcy nie będą wsiadać do samochodów, tylko koleją dojadą do Gdyni i dalej w stronę Gdańska. Kolejny ważny temat z perspektywy gminy Kosakowo to niedawno nabyte lotnisko. Liczymy na to, że kolej doprowadzi do uatrakcyjnienia oferty, którą ono ze sobą niesie – mówi Marcin Kopitzki – zastępca wójta gminy Kosakowo.

 

Toczymy batalię o to, by do północnych dzielnic, ale w przyszłości także do Rumi i Kosakowa, doprowadzić kolej, by mieszkańcy mogli korzystać z tego wygodnego środka transportu. To porozumienie to uzgodnienie wspólnego stanowiska o przebiegu przyszłej kolei. To bardzo ważne, żeby w pracach nad jej koncepcją uwzględnić wszystkich uczestników, tak aby efekt finalny w postaci strumienia pasażera, który będzie każdego dnia korzystał z tej kolei, był jak najwyższy, a z drugiej strony, by uniknąć komplikacji np. dla obszarów rozwojowych portu oraz naszych gmin i miast – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Północna Kolej Aglomeracyjna w znacznym stopniu usprawni komunikację mieszkańcom między innymi Kosakowa, Gdyni czy Rumi. Poniżej prezentujemy preferowany przez sygnatariuszy porozumienia przebieg PKA.

To owoc wielomiesięcznej pracy. Przedkładamy projekt realistyczny, mocno wybiegający w przyszłość. Analizowaliśmy nie tylko dogodność przebiegu, ale także przepustowość linii kolejowej uwzględniając, że na odcinku pomiędzy Chylonią a Pogórzem jest największe obciążenie. Przedstawiamy wariant optymalny, który na długie lata zapewni bezkolizyjny transport i nie będzie ingerował w tereny, którymi zarządza Port Gdynia – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Priorytetowe warunki inwestycji:

  • Połączenie centrum Gdyni z dzielnicą Oksywie poprzez nową linię kolejową, prowadzoną przez stację Gdynia Port, która obsługiwać będzie zachodnie obszary portowe i stoczniowe, omijając infrastrukturę międzynarodowej trasy kolejowej E65; przy zachowaniu braku kolizji z uzgodnionym w listopadzie 2020 r. pomiędzy ZMPG S.A. a Gminą Gdynia przebiegiem Drogi Czerwonej.

W razie realizacji nowej linii kolejowej przez stację Gdynia Port w późniejszym etapie, za dopuszczalne można uznać tymczasowe prowadzenie ruchu liniami kolejowymi 202 lub 250 do stacji Gdynia Chylonia oraz dalej linią 723, co sprzyjać będzie rozłożeniu w czasie nakładów inwestycyjnych.

Analizy „zdolności przepustowej i jej wykorzystania”, zawarte w opracowaniu dokumentacji przygotowawczej dla projektu „Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii” wykazują, iż wśród najbardziej obciążanych części jest odcinek Gdynia Chylonia – Gdynia Pogórze, według w/w analiz na żadnym z odcinków wykorzystanie przepustowości nie przekracza poziomu granicznego. Pomimo tego uznaje się, że przebieg przez stację Gdynia Chylonia może mieć charakter wyłącznie przejściowy lub uzupełniający;

  • Połączenie centrum Gdyni z Gminą Kosakowo do Stacji Mosty Zachód otwierające w  przyszłości możliwość ewentualnego połączenia w kierunku Półwyspu Helskiego poprzez linię 213;
  • Realizację przebiegu trasy Północnej Kolei Aglomeracyjnej z pominięciem terenów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni oraz z wykluczeniem takich rozwiązań projektowych, które stworzą kolizje lub ograniczą działalność Portu Gdynia w tym obszarze;
  • Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności poprzez docelowe umożliwienie realizacji połączeń w kierunku Słupska przez Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo poprzez linię nr 228.

To efekt naszych wielomiesięcznych prac. Uzgodniliśmy wariant przebiegu kolei, która obsługiwałaby północne części Gdyni. Ważne dla nas jest ominięcie terenów portowych, niezwykle cennych, bo są one limitowane. Nie ma ich dużo, więc te, które pozostały i na których są realizowane inwestycje, chcemy zachować, żeby jak najlepiej służyły portowi i to był dla nas priorytet. W uzgodnionej wersji ten postulat jest zawarty. Mamy też świadomość, że jako port generujemy dodatkowy ruch na ulicach miasta. Będziemy zawsze wspierać takie rozwiązania, które pozwalają go zmniejszać, bo kolej jest przyszłością – mówi Maciej Bąk, wiceprezes i dyrektor ds. finansów i zarządzania finansami Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Porozumienie ma gigantyczne znaczenie komunikacyjne dla wielu mieszkańców powiatu wejherowskiego, puckiego, jak i Gdyni, ponieważ może znacząco poprawić możliwość przemieszczania się mieszkańców do pracy. Mówimy tutaj o terenach Doliny Logistycznej, gdzie wiemy, że i Port Gdynia się rozbuduje, i powstanie wiele nowych firm. Będą to dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Wypracowany wariant jest dobry zarówno dla rozwoju gospodarki, powstawania miejsc pracy i przemieszczania się mieszkańców, jak i odciążenia obecnego układu. Jest optymalny. Liczymy na to, że zostanie on zaakceptowany i docelowo będzie etapowo realizowany – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.