Trwają prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenach zieleni publicznej w gminie Kosakowo. W zależności od potrzeby indywidualnego drzewa wykonywana jest korekta korony, cięcia prześwietlające, sanitarne jak również zdejmowany jest posusz i jemioła.

Zakończono już prace na drzewostanie w Rewie, gdzie zabiegom pielęgnacyjnym poddano łącznie 35 drzew. Nową prześwietloną i odświeżoną koronę mają już również 4 lipy przy kapliczce na ul. Św. Marka w Kazimierzu.

Aktualnie prace są prowadzone na terenie sołectwa w Suchym Dworze i obejmują drzewa znajdujące się w otoczeniu świetlicy przy ul. Paska, na końcu ul. Kochanowskiego oraz przy ul. Dąbrowskiej.

Dbanie o zieleń oraz tereny zieleni wiosną w naszej gminie ma ogromne znaczenie nie tylko dla lokalnej społeczności ale przede wszystkim dla środowiska naturalnego. Jak co roku co roku te wyżej wymienione czynności jak i wiele innych m.in. nowe nasadzenia, uporządkowanie terenu po zimie zostało przeprowadzone w gminie Kosakowo w trosce o nas wszystkich i naszą okolicę.