Informujemy, że na obszarze gminy  Kosakowo w najbliższym czasie rozpoczną się pomiary terenowe dróg gminnych związane z ewidencją dróg oraz rutynowa kontrolą okresową ich stanu. Po drogach gminnych poruszać się będą samochody pomiarowe. Pomiary drogowe wykonuje firma Lehmann+ Partner Polska.