W środę, 17 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Kosakowo rozstrzygnięty został konkurs „Każdy o tym wie, że sprząta się po PSIE”, który w marcu ogłosiła Straż Gminna Kosakowo. Konkurs został objętym patronatem wójta gminy Kosakowo, a do współpracy zaproszono kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Panią Elwirę Klein.

Prace można było składać do 3 kwietnia i wpłynęło ich 34. Jury wyłoniło trzy zwycięskie prace. 

I miejsce: Tymon Konarski

II miejsce: Maria Szczepaniak
III miejsce: Wiktor Brylinski

Konkurs polegał na przygotowaniu pracy plastycznej w formacie A4 przez dzieci przedszkolne  oraz  uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kosakowo. Prace miały przedstawiać hasło/obraz/rysunek nawiązujący do promowania i rozpowszechniania  zasad czystości w miejscach publicznych poprzez sprzątanie przez właścicieli nieczystości pozostawionych przez psy, którymi się opiekują. Akcja miała również na celu promowanie życia w zadbanej i estetycznej przestrzeni Gminy Kosakowo. 

 

Ponadto, od dnia 22 kwietnia pozostałych uczestników biorących udział w konkursie zapraszamy do odebrania upominków do siedziby Straży Gminnej w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 46.