31 grudnia 2021 r. wójt gminy Marcin Majek podpisał umowę na realizację projektu Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo, którego gmina jest liderem. 

Koniec 2021 r. przyniósł kolejne dobre informacje dotyczące zarówno sportu jak i edukacji młodzieży. Podpisaliśmy dziś z Urzędem Marszałkowskim umowę na finansowanie edukacji dzieci i młodzieży w gminie Kosakowo o wartości ponad 2 mln zł. W ramach tej umowy dzieci z gminy Kosakowo oraz gmin partnerskich będą przez najbliższe dwa lata uczyć się rzemiosła żeglarskiego szczególnie przy uwzględnieniu Infrastruktury w rewskim bosmanacie – mówi wójt Marcin Majek.

Podpisanie umowy stanowi efekt kilkunastomiesięcznej pracy, której jeden z etapów stanowiło złożenie w marcu 2021 r. wniosku o dofinansowanie na realizację projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo” na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2023 r. w partnerstwie z następującymi podmiotami: gmina miasta Reda, miasta Puck, gmina Puck, Wejherowo, Mikołajki Pomorskie, samorząd województwa pomorskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi oraz Yacht Club Rewa.

Skierowany jest on łącznie do 2448 uczniów i 28 nauczycieli szkół podstawowych województwa pomorskiego. Jego celem jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły. 

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia w 14 szkołach podstawowych, m.in. ZSP Dębogórze SP w Pogórzu oraz SP w Kosakowie oraz siedzibie Yacht Club Rewa.

W ramach wsparcia uczniów przez okres 3 semestrów prowadzonych będzie wiele działań, w tym: 

  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu tj. kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, warsztaty morskie warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego, 
  • zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu, 
  • praktyczne zajęcia żeglarskie, 
  • jednodniowe wyjazdy edukacyjne do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską, 
  • 2 pikniki Naukowo-Żeglarskie;
  • wsparcie nauczycieli – przygotowanie do pracy metodą projektów, przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich, inne formy wsparcia nauczycieli tj.: włączanie cyfrowe – wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej, efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej, kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej. 

Całkowity koszt otrzymanego wsparcia wyniesie ponad 2 mln zł.