W Szkole Podstawowej w Kosakowie jest prowadzony pilotażowy program „Niepełnosprawni wśród nas”, którego celem jest przybliżenie świata osób niewidomych.

Zajęcia i spotkania prowadzone w ramach programu cieszyły się dużą aprobatą dzieci, które z zaciekawieniem słuchały opowiadań osoby z niepełnosprawnością o tym jak wygląda jej codzienność. Takie spotkania z pewnością będą kontynuowane, dzięki nim dzieci mogą zdobyć świadomość różnic fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych między nimi a osobami z niepełnosprawnościami. Ważne jest, aby nauczyć dzieci akceptacji i zrozumienia, że każdy jest unikalny.

Warto podkreślić, że edukacja na temat niepełnosprawności powinna być integralną częścią procesu wychowawczego. Dzieci powinny być uczone, aby widziały różnice jako coś naturalnego i wartościowego, a nie powód do wykluczenia czy izolacji. To może przyczynić się do budowania bardziej otwartego społeczeństwa, w którym wszyscy ludzie są szanowani i akceptowani.