Od wtorku, 24 stycznia br. rozpoczną się pracę przygotowawcze do robót refulacyjnych na plaży w Mechelinkach na odcinku na prawo od mola w odległości 1 km. Refulacja to proces, który polega na przetransportowaniu z pogłębiarki rurami piasku z dna morza na plażę w celu poszerzenia i wzmocnienia brzegu. W kolejnych etapach Urząd Morski w Gdyni rozpocznie prace również na plaży w Rewie.

Prace przygotowawcze potrwają około tygodnia. Następnie rozpoczną się roboty refulacyjne, które będą polegały na pogłębieniu toru podejściowego do portu przy użyciu pogłębiarki i wyrzuceniu piasku na brzeg. Pogłębiarka będzie oddalona ok. 1200 m od brzegu, na którym sprzęt lądowy będzie układał wyrzucony piasek. Przewiduję, że do końca lutego br. prace w Mechelinkach powinny się zakończyć – mówi kierownik budowy, Bartłomiej Jedeszko. 

W związku z transportem rur refulacyjnych, we wtorek (24 stycznia br.) w godzinach 9:00-16:00 wyłączony z użytkowania będzie parking przy molo w Mechelinkach.

W tym czasie samochód dźwigowy przełoży rury do refulacji na plażę, taka operacja będzie 2,3-krotnie powtarzana w zależności od etapu przedsięwzięcia. Wykonawca będzie informował o kolejnych terminach dostaw i co za tym idzie wyłączeniach parkingu w Mechelinkach. Pracę potrwają do końca lutego. Po ich zakończeniu przywieziony sprzęt będzie demontowany i przewożony w inne miejsce wówczas parking  będzie ponownie wyłączony z użytku. 

W ramach prac, prowadzonych przez Urząd Morski w Gdyni na torze wodnym do Portu Gdynia, rozpoczęła się odbudowa plaż w rejonie Gdyni i gminy Kosakowo. W pierwszej kolejności wzmocnione zostaną odcinki brzegu w Babich Dołach i Mechelinkach, a następnie w Rewie. Zakończenie robót refulacyjnych na plażach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców i turystów oraz na odcinkach, gdzie plaży aktualnie nie ma, planowane jest jeszcze przed wakacjami. Ich harmonogram w dużej mierze zależny jest również od warunków pogodowych.

Łączna kubatura robót czerpalnych w ramach modernizacji toru wodnego do gdyńskiego portu wynosi 3,5 mln m3, z czego ok. 650 tys. zostanie wbudowane w brzeg morski w celu jego wzmocnienia przed erozją. Odcinek linii brzegowej o długości około sześciu kilometrów, wskazany w ramach tego projektu, zostanie poddany refulacji po raz pierwszy w historii. Wymaga on ochrony z uwagi na silną erozję, a w przypadku Rewy, również zagrożenie powodziowe -powiedział Robert Mokrzycki, Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Prace na odcinku linii brzegowej Babie Doły, z uwagi na uwarunkowania środowiskowe, podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy potrwa do końca lutego i obejmie odcinek o długości ok. 600 m od torpedowni w kierunku Oksywia. Na pozostałym odcinku, na którym plaży aktualnie nie ma lub jest szczątkowa, prace będą prowadzone od czerwca. Łącznie w rejonie Babich Dołach brzeg zostanie wzmocniony piaskiem w ilości ok 400 tys. m³, co pozwoli uzyskać plażę o szerokości ok. 70 m (obecnie ma ona od 5 do 10 m, a fragmentami nie mam jej wcale). Refulacja w Mechelinkach powinna rozpocząć się w lutym, a w Rewie na przełomie maja i czerwca.

Źródło: www.umgdy.gov.pl