W poniedziałek, 13 marca br. wójt Marcin Majek wraz z zastępcą Marcinem Kopitzkim, sekretarz Eweliną Paszke oraz skarbnik Agnieszką Szczurek spotkali się z dziesięcioma sołtysami gminy Kosakowo, aby podziękować im za trud i pracę, jaką każdego dnia wkładają w realizację przedsięwzięć na rzecz wsi. Wspólne świętowanie odbyło się w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, który kalendarzowo wypadał w tym roku w sobotę (11 marca). 

Spotkanie rozpoczęło się od okolicznościowych przemówień, w których padło wiele serdecznych słów podziękowań i życzeń w kierunku sołtysów. Po przywitaniu gości przez Annę Chojnowską kierownika Kancelarii Wójta, głos zabrał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, sekretarz Ewelina Paszkę, a ze strony sołtysów przemawiał, na co dzień gospodarz wsi Dębogórze Józef Melzer.

Po przemówieniach wójtowie wręczyli sołtysom upominki oraz medale wybite z okazji 50-lecia gminy Kosakowo, które przyznawane są osobom, które swoją postawą i pracą przyczyniają się do rozwoju gminy Kosakowo. Po oficjalnej części spotkania nastąpił poczęstunek. 

Dziękujemy za wkładane przez sołtysów serca, czas i zaangażowanie na rzecz lokalnego społeczeństwa. To co często pozostaje niewidoczne w przypadku ich pracy z pewnością zasługuje na szczególne uznanie. Życzymy wszystkim Paniom i Panom sołtysom wszelkiej pomyślności oraz tego, aby cieszyli się społecznym zaufaniem tak długo, jak tylko tego zapragną.

Przypomnijmy, że obowiązki sołtysa to przede wszystkim zwoływanie zebrań wiejskich oraz posiedzeń rady sołeckiej, aktywizowanie mieszkańców oraz reprezentowanie ich na zewnątrz, współdziałanie z wójtem i radą gminy, uczestniczenie w naradach sołtysów. Dzień Sołtysa uroczyście obchodzony jest przez mieszkańców, przedsiębiorców, instytucje, urzędy, a nawet samego prezydenta RP. Sołtysom przekazywane są upominki oraz życzenia. Organizowane są m.in. wspólne biesiady i spotkania przedstawicieli polskich wsi. W niektórych regionach odbywają się także konkursy, np. dla najlepszego sołtysa regionu.

Obecnie w Polsce jest ponad 40 tys. sołtysów. W gminie Kosakowo jest ich 10: Ewa Purska, Alina Merchel, Bożena Roszak, Adam Pałasz, Józef Melzer, Krzysztof Toruńczak, Grzegorz Flatau, Adam Kujawa, Andrzej Śliwiński oraz Jacek Hennig.