Wczoraj, 12 grudnia br. w Urzędzie Gminy Kosakowo odbyło się spotkanie dotyczące organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kosakowo. W spotkaniu udział wzięli wójt gminy Kosakowo Marcin Majek, zastępca Marcin Kopitzki, przedstawiciele organizacji oraz Paweł Kierkowski, który reprezentował Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

Organizacje pozarządowe (NGO) są niezależnymi, non-profitowymi organizacjami, które działają na rzecz dobra społecznego i mają znaczący wpływ na lokalnych mieszkańców. Ich działalność obejmuje szeroki zakres dziedzin, takich jak  np. ochrona środowiska, edukacja, zdrowie i wiele innych. Często prowadzą projekty, które mają na celu poprawę warunków życia w społecznościach lokalnych. Organizują kampanie informacyjne i edukacyjne w celu podniesienia świadomości na różne tematy społeczne, środowiskowe lub zdrowotne. Zachęcają do aktywnego udziału społeczności w podejmowaniu decyzji, organizują spotkania, warsztaty i akcje społeczne. Pomagają wzmocnić głos mieszkańców i budować społeczne poczucie własnej wartości. NGO są czułe na lokalne problemy, potrzeby i kulturowe konteksty, co sprawia, że są skutecznymi partnerami dla społeczności lokalnych.

Pod koniec stycznia br. w Urzędzie Gminy Kosakowo odbyło się spotkanie wójta gminy z liderami 22 organizacji pozarządowych, którym oficjalnie wręczono decyzje o przyznaniu grantu na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 

Warto dodać, że w tegorocznej edycji konkursu grantowego zgłosiły się 22 organizacje z terenu gminy Kosakowo, powiatu puckiego i okolic wnioskujące o finansowe wsparcie realizacji 45 projektów na łączną kwotę niespełna 1 mln zł. W bieżącym 2023 roku kwota przeznaczona na dotacje została zwiększona w stosunku do roku ubiegłego o 50 tys. złotych i wyniosła 400 tys. zł.

Podział rozdysponowania środków w 2023 r.:

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok określa roczny program współpracy gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 uchwalony przez Radę Gminy Kosakowo na sesji w dniu 28 listopada br. W projekcie budżetu na 2024 rok na rzecz realizacji konkursu grantowego zaplanowano środki w wysokości 500 tys. zł. 

Do 31 grudnia należy złożyć komplet dokumentów na otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2024 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo. Wszelkie informację dotyczące tegorocznej edycji konkursu są zamieszczone na www.bip.kosakowo.pl/stowarzyszenia. 

Po przedstawieniu zasad konkursu dla organizacji pozarządowych realizowanego przez Urząd Gminy Kosakowo głos zabrali przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy. 

W krótkich prezentacjach multimedialnych o swojej działalności opowiedzieli: Leszek Chojnicki z Aktywne Kosakowo, Ewa Browarczyk z Chóru „Morzanie”, Andrzej Śliwiński z Kosakowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, Mirosław Kowalski z Kosakowskiego Klubu Sportowego „NEPTUN”, Maciej Sośnicki z Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze, Krzysztof Limanowicz ze Stowarzyszenia Nasze Mechelinki, Malwina Kacnerska z fundacji Siłacze Pomorza, Piotr Fos z Sztormu Kosakowo, Jarosław Niewiadomski z UKS Judo „Mosty”, Wojciech Niemkiewicz z ULKS „Skoczek”, Aleksandra Pająk ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o.Dębogórze-Kosakowo oraz Maciej Austen z Akademii Koszykówki Tigers. 

Liderzy organizacji mówili o swojej działalności, bieżących dokonaniach i planach na najbliższy czas. Wystąpienia stanowiły ważny punkt spotkania, były okazją do wzajemnego poznania się oraz przedstawienia tego co robią dla mieszkańców gminy. 

Na koniec prezentacji głos zabrał Paweł Kirkowski z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, który przedstawił jakie są możliwości pozyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR 2021-2027) Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. 

Po części oficjalnej nastąpił czas na wspólne rozmowy przy kawie. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za udział i merytoryczne wystąpienia. Jesteśmy przekonani, że wzajemne zapoznanie się może być zalążkiem do realizacji wspólnych projektów w niedalekiej przyszłości.