Obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie Kosakowo to doskonała okazja, aby złożyć podziękowania wszystkim pracownikom oświaty, za nieustanne zaangażowanie w proces wychowywania naszych najmłodszych mieszkańców. To także tradycyjny moment podsumowania efektów pracy szkół w czasie upływających 12 miesięcy. W wyjątkowych okolicznościach spowodowanych pandemią koronawirusa, Wójt Gminy Kosakowo wraz z Zastępcą, na ręce delegacji czterech gminnych szkół podstawowych, dla wszystkich pracowników obchodzących 14 października Święto Edukacji, złożył gratulacje z osiąganych sukcesów i życzył satysfakcji i wytrwałości w nauczaniu młodego pokolenia Polaków.

 

14 października swoje święto obchodzą dyrektorzy, nauczyciele, kadra organizująca i wspomagająca pracę wszystkich polskich szkół – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Tradycyjnie tego dnia zapraszamy przedstawicieli oświaty na spotkanie podsumowujące ostatnie 12 miesięcy pracy szkół, aby w uroczysty sposób podziękować za liczne sukcesy edukacyjne, nagrodzić wybitne osiągnięcia,  a także życzyć dalszej owocnej kariery oświatowej.

Tegoroczne obchody Święta Edukacji w gminie Kosakowo miały bardzo wyjątkowy charakter spowodowany pandemią koronawirusa. W uroczystym spotkaniu uczestniczyć mogli jedynie dyrektorzy i zastępcy oraz symboliczne delegacje pracowników czterech gminnych szkół podstawowych.

Na Państwa ręce składam wielkie wyrazy uznania i podziękowania, za pracę w roku wyjątkowym, zdominowanym przez doskwierającą nam pandemię – dziękował podczas spotkania Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Dziękuję za prowadzone zajęcia w okresie obowiązkowej nauki zdalnej, za przygotowanie naszych szkół do powrotu uczniów do szkolnych ławek, za przeorganizowanie procedur w myśl obostrzeń epidemicznych, które mają chronić zdrowie dzieci i wszystkich Państwa podczas zajęć lekcyjnych.

W gminnych obchodach Święta Edukacji uczestniczyła Pani Zdzisława Hacia, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni, która podkreślała bardzo udaną współpracę kosakowskiego samorządu ze szkołami, co owocuje wysokim poziomem nauczania oraz systematycznym rozwojem zaplecza oświatowego w gminie.

W dowód uznania za zaangażowanie na rzecz edukacji, Przewodnicząca Zdzisława Hacia wręczyła związkowe symbole NSZZ „Solidarność” na ręce Wójta oraz Zastępcy Wójta Gminy Kosakowo, a także odznaczyła Odznakami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Dyrektor ZSP w Mostach, Annę Szymborską – „złotą”, Dyrektora SP w Pogórzu, Rafała Juszczyka – „srebrną”.