Pomimo trwania inwestycji na budowanym skrzyżowaniu ul. Gryfa Pomorskiego z Żeromskiego w Kosakowie po ułożeniu warstwy wiążącej masy asfaltowej tymczasowo został przywrócony ruch w tym miejscu.

Na czas układania ostatniej, ścieralnej warstwy masy asfaltowej fragment ulicy Żeromskiego na odcinku od restauracji Biancas do wjazdu do Szkoły Podstawowej w Kosakowie zostanie ponownie tymczasowo zamknięty. Przewidywany czas realizacji prac szacowany jest na dwa dni. 

Pozostałe prace związane z zakończeniem i oddaniem inwestycji do użytku będą wykonywane z zachowaniem przejezdności wspomnianego odcinka.

Co ważne dla mieszkańców, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej będą utrzymane niezależnie od daty zakończenia inwestycji do końca bieżącego roku. Do 31 grudnia br. będą obowiązywały zmienione trasy autobusów linii 105, 146, 173, 165, 265, 770 i N65 oraz dodatkowe przystanki na linii 165.

Na ten moment trwają również rozmowy wójta gminy Kosakowo z Zarządem Komunikacji Miejskiej mające na celu wprowadzenie docelowej organizacji komunikacji na ulicy Kościuszki. O podjętych rozwiązaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.