Dokładnie 75 lat temu, 8 maja 1945 roku umilkły ostatnie strzały w toczącej się od 1939 roku, Drugiej Wojnie Światowej. Delegacje kosakowskiego samorządu spotkały się w rocznicę Dnia Zwycięstwa aby symbolicznie oddać cześć bohaterom, którzy stanęli przeciw hitlerowskim najeźdźcom oraz pokłonić się nad mogiłami poległych oraz wyraz pamięci o tragicznym czasie i zaapelować, abyśmy nigdy już nie musieli doświadczyć żadnej wojny.

Stoimy w miejscu nad wyraz symbolicznym – mówił Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – W Kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku spoczywają obrońcy Kępy Oksywskiej, naszej Małej Ojczyzny – oni pierwsi chwycili za broń, chroniąc niepodległości i suwerenności Polski. Jak pokazała historia, Oni pierwsi wskrzesili płomień zwycięstwa nad nazizmem, który zgasł dopiero po sześciu krwawych latach, w Berlinie.

Nad mogiłami poległych modlitwę odmówił uczestniczący w spotkaniu ks. kanonik Jan Grzelak, proboszcz parafii w Kosakowie. – Naszym obowiązkiem jest przekazać kolejnym pokoleniom jasne przesłanie – chwała bohaterom – NIGDY WIĘCEJ WOJNY! – apelował kapłan.

Wiązanki kwiatów w Kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku złożyli: w imieniu Urzędu Gminy – Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, Zastępca Wójta Marcin Kopitzki oraz ks. kanonik Jan Grzelak, w imieniu Rady Gminy Kosakowo – Andrzej Śliwiński, Przewodniczący Rady wraz z radnymi Michałem Przysieckim i Józefem Melzer.