W dniu 2 czerwca w tutejszym Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medalem mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal jest nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Z rąk wójta Gminy Kosakowo Marcina Majek medal odebrały następujące pary:

 1. Państwo Helena i Tadeusz Dąbek z Mostów
 2. Państwo Renata i Henryk Filipkowscy z Mostów
 3. Państwo Teresa i Andrzej Formella z Mostów
 4. Państwo Danuta i Stefan Kujawa z Mostów
 5. Państwo Anna i Krzysztof Luniak z Mostów
 6. Państwo Janina i Józef Podgórscy z Mostów
 7. Państwo Bogumiła i Stefan Grzenia z Pogórza
 8. Państwo Teresa i Janusz Kuberscy z Suchego Dworu
 9. Państwo Bogumiła i Ryszard Nowakowscy z Suchego Dworu
 10. Państwo Danuta i Jan Pileccy z Kosakowa
 11. Państwo Krystyna i Sławomir Borkowscy z Dębogórza Wybudowania
 12. Państwo Irena i Grzegorz Steinert z Kazimierza

Jubilaci otrzymali również symboliczną czerwoną różę, kosz ze słodkościami oraz list gratulacyjny od wójta gminy Kosakowo. W  uroczystości wzięli także udział sołtysi sołectw, w których zamieszkują jubilaci oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kosakowie Beata Miszewska.

Przypomnijmy, iż zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie rodziny (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwisko jubilatów, adres ich stałego zameldowania na pobyt stały w gminie Kosakowo, informację o dacie i miejscu zawarcia małżeństwa  oraz informację o adresie kontaktowym. Wniosek dotyczący zgłoszenia jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kosakowie w zakładce Urząd Stanu Cywilnego. Wniosek należy złożyć w USC w Kosakowie.

O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilaci zostaną powiadomieni przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczane są  jubilatom przez wójta gminy Kosakowo w terminie 6 miesięcy od nadania medali. Urząd Stanu Cywilnego w Kosakowie powiadomi Jubilatów o terminie wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.