Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pozytywnego myślenia z elementami ruchu i relaksacji z fundacją PoCoPozyTYwni (zajęcia przeciwdziałają negatywnym skutkom COVID – 19).

Celem zajęć jest łagodzenie doświadczanego stresu i utrzymaniu dobrego samopoczucia, rozwijanie intuicji, kreatywności, akceptacji siebie, poprawa zdolności koncentracji, polepszenie relacji z samym sobą i z innymi. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Kosakowo.

Warsztaty będą odbywały się w sali lustrzanej w Szkole Podstawowej w Pogórzu (środa – godz.18.00) oraz w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie (czwartek – godz. 19.00).

Projekt rozpoczyna się 16 marca 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest finansowany z budżetu gminy Kosakowo. Zapisy pod nr tel.: 510 335 041.