Zastępca Wójta Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki skierował do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pucku wniosek o zorganizowanie całodobowej infolinii, która u progu nadchodzącego roku szkolnego 2020/2021 może być ważnym źródłem aktualnych informacji o zagrożeniu koronawirusem.

Nasz wniosek jest podyktowany troską o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, w szczególności uczniów, rodziców oraz pracowników szkół – mówi Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Rozpoczynający się niebawem nowy rok szkolny jest dla nas niewiadomą, sytuacja epidemiczna może przybierać różne scenariusze, dlatego tak bardzo zależy nam, na ułatwieniu szybkiej komunikacji z pucką PSSE. Liczymy, że nasza prośba spotka się z przychylną opinią dyrekcji powiatowego sanepidu, a z dobrodziejstwa infolinii skorzystają mieszkańcy całego powiatu puckiego.