Informujemy, że w dniu dzisiejszym (06.12.2022 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał decyzję o  braku przydatności wody do spożycia w miejscowości Dębogórze, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. ponadnormatywną ilością bakterii grupy coli.

Decyzja nie dotyczy osiedla Harmony, które jest zaopatrywane z innego źródła wody tj. Kosakowa.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że w miejscowości Dębogórze, woda z wodociągu:

  • nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych;
  • nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów.

Tak jak to miało miejsce w dniu wczorajszym w godzinach 19-21 na parkingu przy Domu Kaszubskim w Dębogórzu (ul. Pomorska 18, przy stawie) będzie wydawana woda do celów spożywczych. Dla każdego mieszkańca Dębogórza przewidziano 5-litrowy baniak wydawany w ww. punkcie dystrybucji.

Niezwłocznie będziemy przekazywać dalsze informacje pozyskane w temacie od PPIS w Pucku.

Informacje szczegółowe:
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
Wynik badań wody z dnia 05.12.2022r. (próbka pobrana 29.11.2022r.)