OBWIESZCZENIE                                                                                                                 

Wójta Gminy Kosakowo z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca  2020 r.

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze Gminy Kosakowo wyznacza się następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

  1. miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych:

tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, strona Biuletynu Informacji Publicznej, tablice informacyjne usytuowane w każdej wsi

  1. miejsca przeznaczone na umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

tablice informacyjne usytuowane w każdej wsi

Wójt Gminy

/-/  Marcin Majek

Lokale wyborcze

  • Informacje związane z udziałem w głosowaniu pod nr tel. 58 660 43 15,
  • Informacje związane z udziałem w głosowaniu korespondencyjnym, w sprawie spisu wyborców pod nr tel. 58  660 43 14.