24 listopada br. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wygasił decyzję na ułożenie podmorskiego gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 w obszarze Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej z wejściem w okolicach Mechelinek.

Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek  29 czerwca br. wystosował do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni wniosek  o udzielenie  informacji, czy została wygaszona decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni  nr 5/10  z dnia  15 listopada 2010 r o pozwoleniu na ułożenie podmorskiego gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 w obszarze Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, z uwagi na wystąpienie okoliczności dających  podstawę do jej wygaszenia, a tym samym  nie przywoływania gazociągu w sporządzanych projektach planów morskich.  

Wniosek zapoczątkował cały proces administracyjny, który tydzień temu tj. 24 listopada br. zakończył się decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego  w Gdyni nr 13/22 o wygaszeniu decyzji z dnia 15 listopada 2010r. na układanie podmorskich rurociągów na morskich wodach wewnętrznych dla przedsięwzięcia polegającego na ułożeniu podmorskiego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, p-8,4 MPa   w obszarze Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej wydanej dla  Inwestora: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.