Zachęcamy do przyłączenia się do akcji „Pies Twoim Przyjacielem” organizowanej przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Koordynatorem tegorocznej akcji trwającej od 27 marca do 7 kwietnia jest Straż Gminna Kosakowo, która przygotowuje plakat obrazujący relacje człowieka z psem.

Nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. To czworonożne zwierzę jest lojalne, wierne, kochające i bardzo inteligentne. Ale posiadanie psa, nie może ograniczać się wyłącznie do przyjemności. Akcja „Pies Twoim przyjacielem” organizowana pod patronatem Prefektury Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego, przypomina o obowiązkach spoczywających na właścicielach czworonogów. Każdy właściciel zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę. Ponadto w miejscach publicznych,  psa wyprowadza się na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego w typie tej rasy – na smyczy i w kagańcu.

Zarówno dzieci jak i rodzice mogą indywidualnie włączyć się do akcji, poprzez wykonanie wspólnego zdjęcia z psem i przesłanie fotografii wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku na adres e-mail: strazgminna@kosakowo.pl do 17 marca br. Zdjęcia, które zostaną nadesłane bez wypełnionego i podpisanego oświadczenia nie będą uwzględnione.

Wybrane fotografie ilustrujące więź człowieka z psem, zostaną umieszczone na plakacie ww. akcji oraz nagrodzone drobnym upominkiem. Przygotowany afisz zostanie rozpowszechniony przez jednostki Straży Miejskich i Gminnych w Województwie Pomorskim.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku