Z rozpoczęciem roku szkolnego ruszają zapisy na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Jest to jedna z ciekawszych form edukacji ekologicznej organizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” są terenowe warsztaty ekologiczne przeznaczone dla młodzieży i nauczycieli oraz urzędników samorządowych. Ich wyjątkowość polega na tym, że ukazują krajobraz i środowisko oraz problemy występujące bezpośrednio w terenie. Jednodniowe wyjazdy organizowane są do miejsc związanych z gospodarką komunalną, obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo lub terenów zdewastowanych i rekultywowanych. W trakcie spotkań uczestnicy mają okazję poznać m.in. zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, lokalnych wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz bezpiecznych technologii w procesie ujmowania i uzdatniania wody.

Aktualnie prowadzone warsztaty:

  • „Ciepło dla Trójmiasta” – warsztaty realizowane wspólnie ze Spółką OPEC od 2006 r. do chwili obecnej,
  • „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” – warsztaty realizowane wspólnie ze Spółką EKO DOLINA od 2005 do chwili obecnej,
  • „Ujmowanie i uzdatnianie wody” – realizowane we współpracy ze Spółką PEWIK GDYNIA w latach 2003-2020 oraz od 2022 roku
  • „Oczyszczanie ścieków” – realizowane wspólnie ze Spółką PEWIK w latach 2003 – 2020 oraz od 2024 roku.

Wszystkie niezbędne informacje oraz zapisy dostępne na: https://kzg.pl/edukacja/warsztaty-ekologiczne/