W dniach 25 października br. roku oraz 4 listopada br. doszło do zalania działek położonych w Suchym Dworze przy ul. Przepiórczej. W akcji odpompowywania wody z zalanych terenów udział wzięli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Do zaistniałej sytuacji doszło w wyniku nieprawidłowego zagospodarowania wód opadowych oraz dwukrotnego przerwania wału zbiornika wodnego położonego na osiedlu Tesoro. Gmina Kosakowo natychmiastowo podjęła działania zmierzające do wyeliminowania zaistnienia podobnej sytuacji w przyszłości.

W tym celu wójt gminy Kosakowo Marcin Majek wszczął postępowanie administracyjne z urzędu zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w sprawie zmiany stanu wody i jej odprowadzania na działce nr 1086 (obręb Pogórze) przy ul. Katalońskiej w Suchym Dworze, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

W ramach podjętych działań wójt wystąpił również do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zgodnie z przepisami prawa wodnego oraz na podstawie przepisów prawa budowlanego, a także do Starosty Powiatowego w Pucku o wstrzymanie wydawania kolejnych pozwoleń budowlanych na terenie osiedla do czasu zakończenia wszczętego przez gminę postępowania administracyjnego.