Informujemy, że  w związku z pracami bitumicznymi przeprowadzanymi w ulicy Do Morza w Mechelinkach do 22 grudnia br. droga na odcinku od osiedla Anchoria do skrzyżowania z ulicą Klifową jest  całkowicie nieprzejezdna. Ruch odbywa się przez Pierwoszyno, ulicą Wiśniową. Mieszkańców posesji przyległych do odcinka budowanego fragmentu drogi prosimy o pozostawienie pojazdów poza obszarem objętym budową.