W dniu 1 września br. będziemy obchodzić 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jej początkiem była napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę, a siedemnaście dni później atak Związku Radzieckiego, sojusznika III Rzeszy, na nasz kraj. Z tej okazji Wójt Gminy Kosakowo zaprasza do udziału w uroczystości złożenia kwiatów w Kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku przy cmentarzu w Kosakowie o godzinie 15:00.