Zgodnie z zarządzeniem wójta gminy Kosakowo do 31 marca br. można zgłaszać wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony człowiek morza” wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie.

Tytuł „Zasłużony człowiek morza” nadaje się osobie, która swoim życiem, postawą czy pracą przysporzyła sławy polskiemu morzu i przyniosła chwałę ojczyźnie. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać przedstawiciele organów władzy i administracji publicznej oraz osoby prawne, których działalność statutowa jest związana z morzem. Do 2021 roku tytułem „Zasłużony człowiek morza” uhonorowanych zostało 55 osób.

Wyboru kandydatów do tytułu  dokonuje powołana przez wójta gminy Kosakowo kapituła w składzie: marszałek województwa pomorskiego, rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, rektor Uniwersytetu Morskiego, przedstawiciel Ligi Morskiej i Rzecznej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, przedstawiciel Związku Miast i Gmin Morskich, starosta Pucki, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo, wójt Gminy Kosakowo.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji w formie wniosku wraz z uzasadnieniem przyjmowane będą do 31 marca 2022 r. Niezbędne dokumenty znaleźć można w załączniku. Tegoroczna, XVIII Uroczystość Odsłonięcia Tablic Pamiątkowych w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie odbędzie się 12 czerwca.

Wniosek do pobrania – Wniosek Ogólnopolska Aleja-Zasłużonych Ludzi Morza

Zarządzenie wraz z regulaminem – zarządzenie nr 48/2018 oraz zarządzenie nr 44/2021