Kilka lat temu rozpoczęły się intensywne prace na rzecz zielonej gminy Kosakowo. Utworzenie w Urzędzie Gminy Kosakowo stanowiska gminnego ogrodnika (inspektor ds. zieleni publicznej) w 2019 r. oraz lata pracy nad projektami owocują realizacją wielu zielonych inwestycji. Oprócz tych już stworzonych, na realizację czekają liczne kolejne. Trudno sobie bowiem dziś wyobrazić miejsce, w którym chce się żyć, mieszkać bez wielu terenów zieleni z funkcją rekreacyjną, wypoczynkową czy sportową.

To program długofalowy, zieleń nie powstaje z dnia na dzień, trzeba ją zaplanować, urządzić, a potem starannie o nią dbać. Przez cały czas oprócz tego, że na bieżąco dbaliśmy o naszą zieleń, która już na terenie gminy Kosakowo istnieje, tworzyliśmy plany na rozwój terenów zielonych w gminie Kosakowo we wszystkich miejscowościach. Część takich terenów już udało się stworzyć – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

W ostatnich trzech lat udało się utworzyć skwer w Dębogórzu czy tereny rekreacyjne jak np. strefa chilloutu w Rewie. Kolejne tereny udało się zabezpieczyć w planach miejscowych oraz co najważniejsze zakupić wiele nieruchomości, na których w najbliższych latach takie tereny powstaną. W Urzędzie Gminy Kosakowo powstaje dokument Strategia rozwoju zieleni dla gminy Kosakowo, który powinien być ukończony w bieżącym roku. Będzie on niejako mapą drogową właśnie do tworzenia publicznych terenów zielonych oraz do stworzenia zielonej i jak najbardziej ekologicznej gminy.

W ostatnim czasie zlecono wiele prac koncepcyjnych, projektowych. Niektóre projekty są już z pozwoleniem na budowę i będą w najbliższych latach realizowane. Docelowo w każdej miejscowości zostanie stworzony teren publiczny z dużym udziałem zieleni, z bardzo dużym udziałem zieleni wysokiej, który będzie stanowił miejsce wytchnienia, przyjazne dla wszystkich mieszkańców, gdzie każdy może spędzić wolny czas. Zwraca się jednocześnie uwagę w planowaniu na to, by zastosować wiele funkcji: strefę relaksu i wypoczynku, a niejednokrotnie połączyć to z placem zabaw, z terenem rekreacyjnym, sportowym, tak aby te miejsca przez cały rok tętniły życiem.

Realizując wiele różnego rodzaju inwestycji w naszej gminie, czy to np. budowa przedszkola, czy różnego rodzaju infrastruktury drogowej staramy się zawsze zaplanować zieleń, a szczególnie zieleń wysoką. W ostatnim czasie posadziliśmy łącznie kilkaset drzew m.in. przy ulicy Pomorskiej, Chmielnej, przy zbiorniku retencyjnym w Suchym Dworze w Kosakowie, przy boisku w Mostach, przedszkolu czy w Rewie przy parkingu przy Kosakowskim Centrum, przy siedzibie seniorów. Chcemy, aby docelowo drzewa, które być może na dzień dzisiejszy są jeszcze niewysokie, stworzyły naprawdę wielkie zielone płuca naszej gminy – dodaje wójt Marcin Majek.

W najbliższych latach powstanie między innymi zagospodarowanie terenu parku przy Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie, planowane jest zagospodarowanie działek gminnych, znajdujących się na końcu ulicy Łąkowej, a także realizacja terenu rekreacyjnego wzdłuż alei Lipowej w Mostach. W Pierwoszynie planowany jest Park Koszałki, który jednocześnie nawiąże historią do znakomitego działacza – kierownika szkoły w Pierwoszynie, a z drugiej strony stworzy nową, przyjazną przestrzeń zieloną, rekreacyjną dla mieszkańców Pierwoszyna. W Kosakowie planowane jest stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego również w dużym otoczeniu zieleni, na działce gminnej naprzeciw straży pożarnej u zbiegu ulicy Daliowej i Chrzanowskiego w Kosakowie.

W Kazimierzu ma powstać park Kazimierski na działce zakupionej od nadleśnictwa, na której już zlokalizowane jest boisko i plac zabaw. Ma tam dodatkowo powstać teren spacerowy, zielony i rekreacyjny dla mieszkańców. W Dębogórzu-Wybudowaniu planowane jest stworzenie terenu rodzinnego sprzyjającemu spotkaniom z altankami i miejscem na ognisko. Powstanie też między innymi parking oraz plac zabaw. Powstanie tu nowe miejsce, gdzie mieszkańcy Dębogórza-Wybudowania będą mogli się spotykać. Powstać mają dwie takie inwestycje – jedna na terenie u zbiegu ulic Gruntowej i Chmielnej, gdzie stworzony zostanie teren zielony z dużym udziałem zieleni. Druga to kluczowy projekt o nazwie Park Dębowa Dolina. Jest to bardzo duży teren o powierzchni ponad 3,5 hektara u zbiegu miejscowości Suchy Dwór, Kosakowo i Dębogórze. Docelowo powstanie tam zbiornik retencyjny wraz zagospodarowaniem dookoła poprzez funkcję zieleni wysokiej wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz górką saneczkową.

W Suchym Dworze również planowane jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołeckiej, który będzie typowo rekreacyjno-sportowy. Powstanie tam między innymi pumptruck, strefa workout, strefa odpoczynku i również bardzo dużo zieleni.  W Pogórzu z kolei dokończone zostanie tworzenie nowego centrum Pogórza, czyli zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ulic Paderewskiego i Kościuszki. Tam funkcjonuje już skatepark i cały teren rekreacyjny, niedawno ukończona została budowa gminnego, publicznego przedszkola, w najbliższym czasie powstanie przychodnia POZ. Poza tym gmina Kosakowo dysponuje działką około pół hektarową, na której powstanie teren z dużym udziałem zieleni wysokiej, z małą architekturą oraz chodnikami. Na jednym z takich terenów znajdzie się również przestrzeń dla właścicieli czworonożnych przyjaciół – miejsce dedykowane spacerom z psami. Wielu mieszkańców zgłasza taką potrzebę, jednak na ten moment nie jest jeszcze wyznaczone miejsce na wybieg dla psów.