W czwartek, 26 stycznia br. podczas LXXXIX sesji Rady Gminy Kosakowo nastąpiło pożegnanie dotychczasowej i powołanie nowej Skarbnik Gminy Kosakowo. Była to okazja do podziękowania wieloletniej skarbnik gminy pani Barbarze Stanisławskiej, która tę funkcje pełniła od września 2005 roku. Nie zabrakło zatem wielu słów uznania od wójtów, radnych, sołtysów i dyrektorów gminnych instytucji za tak profesjonalne i rzetelne trzymanie, przez te 18 lat pracy, pieczy nad finansami publicznymi gminy Kosakowo. Od 1 lutego br. funkcje Skarbnik Gminy Kosakowo obejmuje Agnieszka Szczurek, wieloletnia główna księgowa Urzędu Gminy Kosakowo.

26 stycznia 2023 roku to bardzo ważna data w kalendarzu samorządu gminy Kosakowo. W tym dniu po 18 latach bardzo aktywnej pracy zawodowej z Urzędem Gminy żegna się pani Barbara Stanisławska. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością trzeba przyznać, że dla gminy Kosakowo były to bardzo rozwojowe lata. Pani Barbara Stanisławska czuwając na straży finansów publicznych pełniła tę funkcję wzorowo. W imieniu swoim, wszystkich pracowników urzędu i mieszkańców chciałem podziękować za wszystkie lata pracy, wierzę że pani skarbnik będzie miała z tym okresem same pozytywne wspomnienia, a jednocześnie ufam, że przekazanie obowiązków pani Agnieszce Szczurek to najlepszy wybór jaki mogliśmy dokonać. Pani Agnieszka od kilkunastu lat pełni funkcję głównej księgowej Urzędu Gminy, doskonale zna problemy samorządu, a także specyfikę funkcjonowania urzędu. Jest to najlepsza kandydatura na kontynuowanie dobrych praktyk w gminie Kosakowo i myślę, że jest to dobry prognostyk na przyszłość naszego samorządu – dziękował wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Podczas sesji za lata wspólnej pracy dziękowała również Pani Barbara Stanisławska:

Dziękuję, przede wszystkim wójtom byłym i obecnym Jerzemu Włudzikowi i Zdzisławowi Miszewskiemu, Marcinowi Majek i Marcinowi Kopitzkiemu, wszystkim przewodniczącym rady, całym składom rad, sołtysom, wszyscy uczyliśmy się wzajemnej współpracy  by działać dla dobra mieszkańców. Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu, swojemu zespołowi, pracownikom RIO, wszystkim mecenasom, dyrektorom jednostek oświatowych, jednostek organizacyjnych, instytucjom kultury, radnym powiatu, powołanym spółkom, mieszkańcom dla których miałam przyjemność pracować. Udało mi się dużo rzeczy zrealizować, ale mam nadziej, że świetlana przyszłość gminy Kosakowo jest jeszcze przed nami. Moje miejsce za chwilę zajmie nowy Skarbnik i na pewno będzie dobrze zarządzać finansami gminy.

Podczas obrad sesji, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński udzielił głosu również przybyłym gościom: Radnej Powiatu Puckiego oraz wieloletniemu zastępcy byłego wójta gminy Kosakowo, Zdzisławowi Miszewskiego, którzy dziękowali dotychczasowej skarbnik za owocną współpracę.

 

Przez Radną Powiatu Puckiego Annę Wojtunik został odczytany list od Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka:

Szanowna Pani, w związku z zakończeniem przez Panią Skarbnik pracy w Urzędzie w imieniu samorządu województwa pomorskiego serdecznie dziękuję za wieloletnią aktywność na rzecz Kosakowa i zaangażowanie z jakim wykonywała Pani swoje obowiązki. Sumienność, wysokie kompetencje oraz profesjonalizm na pewno przyczyniły się do rozwoju Kosakowa. Na stanowisku Skarbnika gminy skrupulatnie pilnując dochodów i wydatków wspierała Pani władze gminy i jej mieszkańców. Cieszę się, że Kosakowo mogło czerpać z Pani doświadczeń i wiedzy, Mam nadzieję, że również dla Pani był to owocny czas pracy, który dostarczył wiele satysfakcji. Jestem przekonany, że na emeryturze będzie Pani nadal prowadzić aktywne życie z pożytkiem dla Kosakowa. Jeszcze raz dziękując życzę zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności w realizacji pasji i zainteresowań.

Za wspólne lata pracy z panią Barbarą dziękowali obecni Radni Gminy Kosakowo:

Ja również chciałam podziękować Pani Skarbnik, miałam możliwość powoływania Panią jako radna, a dziś przyszedł ten smutny czas odwołania (…) Skończy się pewna epoka, mam nadzieję, że osoba która zajmie to stanowisko również będzie służyła radą, pilnowała naszych finansów, bo to jest ogromna odpowiedzialność. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę odpoczynku i zdrowia – mówiła radna Mirosława Piotrowska.

Radni powołali także nową Skarbnik Gminy Kosakowo, w głosowaniu wzięło udział 14. radnych z czego 13. było za. Od 1 lutego br. funkcję tę będzie pełnić Pani Agnieszka Szczurek. Pani Agnieszka ukończyła studia wyższe na Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, a w 2004 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim o specjalności rachunkowość i finanse. W gminie Kosakowo pracuje od 15 lat, a na stanowisku głównego księgowego od marca 2009 r. Do jej dotychczasowych głównych obowiązków należało m.in. prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy, wstępna kontrola zgodności operacji z planem finansowym, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz rozliczanie otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminy.

Pani Agnieszka to osoba profesjonalna i w pełni zaangażowana w pracę, którą zresztą, jak sama przyznaje bardzo lubi i ceni. Stanowisko Skarbnika to dla niej kolejny, ważny w samorozwoju etap, a zarazem ciekawe wyzwanie zawodowe. Swoje dotychczasowe, wieloletnie doświadczenie w Referacie do spraw Finansowo-Budżetowych Urzędu Gminy Kosakowo stanowiło świetne przygotowanie do realizacji kolejnych obowiązków na nowym stanowisku.

Pani Agnieszka od wielu lat pracuje w Urzędzie Gminy, na stanowisku głównej księgowej. Pracuje przy Pani Barbarze Stanisławskiej przez cały ten czas, bardzo dobrze zna strukturę urzędu. Przekazanie tak ważnego stanowiska następuje w bardzo płynny sposób. Zmiana nie będzie następować gwałtownie. Jest osobą kompetentną i bardzo doświadczona – powiedział wójt gminy Kosakowo Marcin Majek

Zadania skarbnika gminy to m.in: zapewnianie realizacji polityki finansowej gminy, wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, opracowywanie budżetu gminy, bieżąca kontrola wykonania budżetu,  nadzór nad gospodarka finansową gminnych jednostek budżetowych i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi gminy, analiza możliwości realizacji zdań.