Sprzątanie nieczystości pozostawianych przez zwierzęta to nie tylko kwestia utrzymania czystości i estetycznego wyglądu przestrzeni publicznej. To  przede wszystkim wyraz troski o zdrowie innych ludzi i zwierząt oraz obowiązek.

Psy, koty i konie należą do najwierniejszych przyjaciół człowieka, są wyjątkowymi towarzyszami naszej codzienności. Zdarza się jednak, że pozostawiają po sobie ślady – nie zawsze przyjemne dla ludzkiego powonienia czy estetyki przestrzeni. Nasze pupile nie mają na to wpływu, ale ich opiekunowie mogą, a wręcz powinni mieć wpływ, gdzie ostatecznie owe „ślady” się znajdą. Co więcej, zobowiązani są do uprzątnięcia takiego zwierzęcego „nadbagażu”.

Odchody czworonogów mogą zawierać bakterie salmonelli, pierwotniaka, jaja tasiemca i inne larwy, są źródłem paciorkowców i gronkowców. Kontakt z odchodami grozi ryzykiem infekcji pasożytami przewodu pokarmowego, które są przyczyną groźnych dla życia chorób odzwierzęcych takich jak: zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych, toksokaroza czy bąblowica.

Zgodnie z zapisami § 36 Uchwały Nr LXI/223/2018  Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo, osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zaleca się korzystanie z dystrybutorów woreczków  na psie odchody – o ile są dostępne. W przypadku braku dystrybutorów woreczki z odchodami można wrzucać do publicznych koszy na śmieci. Powyższy obowiązek dotyczy również osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie, które zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym (zgodnie z § 39 pkt. 3 w/w Regulaminu).

Nieprzestrzeganie powyższego obowiązku zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2019.821 t.j. z dnia 2019.05.06) podlega karze grzywny do 500 zł.

Dbajmy o nasze zwierzęta, dbajmy o zdrowie nas samych i innych ludzi oraz naszych czworonożnych pupili.