Więcej informacji na stronie:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1584,zaproszenie-na-webinarium-nr-6-akademia-czystego-powietrza.html

O Akademii Czystego Powierza:

http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/czyste_powietrze/2_informacja_o_akademii_czystego_powietrza_9_06_20.pdf