Informacja o nieudzieleniu zamówienia

usługi społeczne bezdomni 2018