[ZAKOŃCZONO] Konsultacje – wprowadzenie nazewnictwa wsi w dodatkowym języku kaszubskim

Opis

Zgodnie z Uchwałą Nr CV/764/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami gminy Kosakowo dotyczące wprowadzenia dodatkowego nazewnictwa geograficznego miejscowości w gminie Kosakowo w języku regionalnym-kaszubskim.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców gminy Kosakowo. W konsultacjach można wypowiedzieć się wypełniając kartę konsultacyjną w formie papierowej lub elektronicznej poprzez udzielenie odpowiedzi pozytywnej, negatywnej lub wstrzymującej się na zadane na karcie pytanie „ Czy jest Pan/Pani za ustaleniem dodatkowych nazw miejscowości w gminie Kosakowo w języku kaszubskim obok używanych urzędowo w języku polskim?”

 

Karty konsultacyjne udostępnione będą w terminie od 10 marca do 20 marca 2024 r. w :

1) Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo,

2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kosakowo – zakładka – Konsultacje poprzez aktywny link,

 

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy gminy Kosakowo. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach może wyrazić swoją opinię tylko raz.  Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich osób.

Czas trwania konsultacji

Data rozpoczęcia: 10.03.2024
Data zakończenia: 20.03.2024

Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców gminy Kosakowo.

Termin konsultacji

Konsultacje będą trwały od 10 marca do 20 marca 2024 roku.