Informujemy, że od lutego 2021 roku zmianie ulegają dotychczasowe zasady dystrybucji worków na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej (plastik i metale, makulatura, szkło, odpady zielone).

Obecna wymiana worków w systemie sztuka za sztukę zostanie zastąpiona dystrybucją jednorazową tzn. mieszkańcy otrzymają pakiet worków na cały rok. Pakiet będzie składał się z: 36 worków na metale i plastik, 24 worków na makulaturę, 24 worków na szkło, 36 worków na odpady zielone.

Pakiety będą dostarczane mieszkańcom przez pracowników firmy świadczącej usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z siedzibą w Rumi) w styczniu 2021r., od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 – 15.00 w oznaczonej torbie. Proces dostawy będzie udokumentowany przy pomocy elektronicznych środków zapisu.

W przypadku wykorzystania przez dane gospodarstwo domowe przysługującego mu rocznego pakietu worków, dopuszcza się wykorzystanie worków bez logo firmy wywozowej, czyli zakupionych we własnym zakresie, pod warunkiem zachowania odpowiedniej kolorystyki tj.: worek żółty – metale i plastik, worek niebieski – makulatura, worek zielony – szkło oraz worek brązowy – odpady zielone.

Zmiana w sposobie dostarczania do mieszkańców worków na odpady związana jest z problemami, jakie powodował dotychczasowy sposób dostarczania worków – np. brakiem wyposażania nieruchomości w worki w sytuacji, gdy mieszkaniec nie wystawił zapełnionych worków w terminie odbioru (zjawisko powszechne w okresie wakacyjnym) czy też pozostawianiem worków w sposób pozwalający na ich zniszczenie np. przez zwierzęta domowe lub niekorzystne warunki atmosferyczne, a także pozostawianie worków w ilości nieodpowiadającej zapisom uchwały rady gminy.

Liczymy, że zaproponowane zmiany spotkają się z Państwa akceptacją i poprawią system gospodarowania odpadami w Gminie Kosakowo.