Przypominamy, iż od stycznia 2022 r. dopuszcza się gromadzenie odpadów segregowanych (plastik, szkło, makulatura, odpady zielone) w rejonie zabudowy jednorodzinnej z podziałem na poszczególne frakcje w pojemnikach o minimalnej pojemności 120l spełniających wymogi techniczne (poza systemem workowym), pozwalające na ich opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Od 01.07.2022 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów : odpady winny być gromadzone w pojemnikach lub workach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki oraz wyraźnie oznakowanym napisem danej frakcji (tj. plastik – pojemnik koloru żółtego, szkło – pojemnik koloru zielonego, makulatura – pojemnik koloru niebieskiego, odpady zielone – pojemnik koloru brązowego.