Trwa przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ulicy Pomorskiej w miejscowości Dębogórze.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

  • frezowanie istniejącej nawierzchni
  • rozbiórka elementów dróg i chodników
  •  wyrównanie podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego
  • wykonanie nawierzchni z BA
  • wzmocnienie nawierzchni siatką z włókna szklanego na podkładzie z włókniny
  • wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego
  • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Przebudowa ze względu na wyznaczone roboty dodatkowe może potrwać do połowy listopada.

Prosimy wszystkich użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.