Bonjour!

Comment allez-vous? 

Comment vous appellez-vous? 

Parlez-vous polonais? 

Parlez-vous allemand? 

Parlez-vous un peu français?

Fumez-vous? 

 

Dziś posłuchamy sobie odmiany dwóch czasowników: être i avoir, czyli być i mieć. Oba w języku francuskim są nieregularne. 

Najpierw être:

 A teraz avoir: 

 Szczególną uwagę proszę zwrócić na łączenie międzywyrazowe: ils ont [wym. ilzą], ponieważ ils sont [wym. ilsą] znaczy coś innego, prawda? 

I jeszcze odmiana czasownika  parler

Prosiłbym o dokładne przećwiczenie wymowy. Proszę się wsłuchać i powtarzać za lektorem. 

I na zakończenie jeszcze raz: 

Comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme si comme ça? 

Comment vous appellez-vous?

Vous parlez chinois? 

Vous parlez russe? 

Vous parlez italien? 

Vous parles anglais?

Parlez-vous espagnol?

Fumez-vous?

C’est toutr pour aujourd’hui! A la prochaine! [to wszystko na dzisiaj, do następnego spotkania]