Poniżej przedstawiamy najnowszy harmonogram zajęć dla Seniorów związanych z rewską siedzibą.