Od dnia 24 października br. wprowadzone zostaną nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Jeśli chodzi o seniorów, to najważniejsze dotyczą ograniczenia przemieszczanie się odób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie rządowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/cala-polska-w-czerwonej-strefie-kolejne-zasady-bezpieczenstwa-oraz-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow