W czwartek 8 września br. odbyła się uroczystość 10-lecia istnienia Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA. W wydarzeniu uczestniczył zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki, który z rąk przedstawicieli fundacji otrzymał podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w działalności placówki.

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” jest fundacją ze statusem organizacji pożytku publicznego, działającą zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Celem placówki jest niesienie pomocy dzikim ptakom i drobnym ssakom, które znalezione przez człowieka znajdują się w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wolności. W szpitalu na pomoc mogą liczyć chore, ranne, osierocone zwierzęta, które wymagają tymczasowej opieki lub leczenia i rehabilitacji. Zwierzęta, które trafiają do „Ostoi”, otrzymują drugą szansę na życie w naturze.

Motto placówki to: „W trosce o dzikość!”, a zespół działający w placówce w szczególności skupia się na ratowaniu przedstawicieli naszej lokalnej, pomorskiej fauny. Ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt w okolicach Trójmiasta był potrzebny już od dawna. Do 2013 roku osoby, które znajdowały dzikie zwierzęta potrzebujące pomocy weterynaryjnej, mimo szczerych chęci, nie miały możliwości zapewnić im profesjonalnej opieki. Nie było bowiem odpowiedniej instytucji, która posiadałaby odpowiednie warunki lokalowe i przeszkolony pod tym kątem personel.

W tym roku placówka świętuje 10 lat działalności i z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie w ramach którego zorganizowano wiele atrakcji. Wśród nich warsztaty praktyczne pt. „Pierwsza pomoc dzikim zwierzętom”, prezentacja filmu „10 lat działalności Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja” czy wypuszczenie na wolność zdrowego zwierzęcia, które odbyło leczenie i rehabilitację w ośrodku. Jak na taki jubileusz nie zabrakło także słodkiego poczęstunku w postaci tortu czy symbolicznego toastu. Uczestnicy podczas uroczystości mogli także pogłębić wiedzę w zakresie ochrony przyrody. Przybliżono im również niezwykle istotny temat, jakim jest niesienie pomocy dzikim zwierzętom. Ośrodek OSTOJA, z którym mamy przyjemność współpracować i wspierać finansowo, każdego dnia udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. A na dowód współpracy placówki, zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki w imieniu wójta gminy Kosakowo Marcina Majek odebrał oficjalne „Podziękowanie” z wyrazami wdzięczności.

My z kolei raz jeszcze gratulujemy i życzymy dalszych długich lat działalności.