Używana przez Ciebie przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy o aktualizację.
cofnij

Strefa Płatnego Parkowania

  • kancelaria

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kosakowo miejscowość Rewa, podobnie jak w latach ubiegłych,  objęta została strefą płatnego parkowania w okresie od 1 czerwca do 30 września. SPP obowiązuje w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 18.00.

Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP w takich ich częściach, obiektach i urządzeniach lub wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z Uchwałą zwolnieni z ponoszenia opłaty parkingowej są następujący użytkownicy dróg:

  1. a) pojazdy służbowe Urzędu Gminy Kosakowo, wyposażone w identyfikatory,
  2. b) oznakowane pojazdy służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej) oraz pojazdy firm podczas wykonywania prac utrzymaniowych wyposażonych w identyfikatory wydawane przez zarządcę drogi,
  3. c) pojazdy służb ratowniczych, Straży Gminnej oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej,
  4. d) pojazdy komunikacji miejskiej,
  5. e) pojazdy osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w zakresie schorzeń narządu ruchu i neurologicznych, wydanym zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
  6. f) pojazdy osób dowożących i odbierających dzieci do/z przedszkola oraz uczestniczących na nabożeństwach w kościele; przy ul. Koralowej w Rewie.

Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia w tut. urzędzie (pok. nr 8) abonamentów tupu „M” oraz „O”.

Jednocześnie przypominamy, że miejscowość Mechelinki nie jest objęta Strefą Płatnego Parkowania.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter