11 października br. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku odbyła się gala z okazji 25-lecia Samorządu Powiatu Puckiego. Dokładnie 25 lat temu w 1998 r. zostały przeprowadzone pierwsze samorządowe wybory do Rady Powiatu Puckiego.
W auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku zebrali się m.in. byli i obecni pracownicy starostwa, byli i obecni radni, samorządowcy Ziemi Puckiej i przedsiębiorcy.
Powiat to wspólnota ludzi – tak był pomyślany przez autorów reformy administracji z 1998 roku i wierzę, że taką wspólnotą jest też Powiat Pucki – mówił starosta Jarosław Białk.

Wydarzenie osadzone było w wyjątkowej scenografii, na scenie ozdobionej wierzbą w barwach biało-czerwonych i czarno-żółtych, nawiązujących do narodowych barw Polski i barw Kaszub. Galę rozpoczął prowadzący, dziennikarz Sławomir Siezieniewski, który wprowadził zgromadzonych gości w klimat spotkania. Następnie zaprosił na scenę Starostę Puckiego Jarosława Białka, który powitał gości: byłych Starostów Artura Jabłońskiego i Wojciecha Dettlaffa,  radnych dotychczasowych VI kadencji, wójtów i burmistrzów samorządów Ziemi Puckiej, przedstawicieli samorządów partnerskich Powiatu Puckiego – niemieckiego Trier-Saarburg, Powiatu Gliwickiego oraz litewskiego Skuodas, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Pucku i dyrektorów jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Pucku oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, straży i formacji mundurowych. Podczas wystąpienia starosta podsumował minione ćwierć wieku i podziękował zgromadzonym za wkład w rozwój Powiatu Puckiego, jak również przybliżył osiągnięcia samorządu w ciągu ostatnich 25 lat – zaprezentował zrealizowane, trwające oraz planowane inwestycje, w tym koncepcję filharmonii i basenu w Pucku. Starosta podsumował także pracę administracji i przedstawił związane z nią statystyki.

Kolejnym punktem programu był wykład pierwszego Starosty Puckiego, dziennikarza i  działacza społecznego oraz oświatowego –  dr Artura Jabłońskiego o historii powiatu. Prelegent przybliżył wszystkich zarządców Ziemi Puckiej rozpoczynając od XIII wieku, aż do współczesności. Przedstawił też zmiany, jakie przeszła Ziemia Pucka na przestrzeni lat i omówił ich genezę. Prezentowane treści zostały zawarte w publikacji „Wspólnota Mieszkańców. Kronika 25-lecia Samorządu Powiatu Puckiego 1998-2023” autorstwa dr. Jabłońskiego.

Następnie przyszedł czas na panele dyskusyjne, których zadaniem było podkreślenie istoty samorządu powiatowego w relacjach z różnymi grupami społecznymi – przedstawicieli samorządów różnego szczebla, partnerów Powiatu Puckiego i przedsiębiorców działających na Ziemi Puckiej. Moderatorem dyskusji był prowadzący – Sławomir Siezieniewski.

Pierwszym forum dyskusyjnym był „Panel Samorządowy”. Poświęcony był rozmowom z samorządowcami na temat inwestycji i działań realizowanych we współpracy z Powiatem Puckim. Panel ten dał możliwość wysłuchania doświadczeń oraz perspektyw różnych samorządowców. Uczestnikami byli: Roman Kużel – burmistrz Władysławowa, Marcin Majek – wójt gminy Kosakowo, Tadeusz Muża – samorządowiec i radny powiatowy wszystkich VI kadencji oraz Karolina Majcher – sołtys sołectwa Sławoszyno w gminie Krokowa.

Kolejnym ważnym elementem był „Panel Partnerów”, w którym partnerzy samorządowi powiatu puckiego mieli okazję do rozmowy na temat dotychczasowej współpracy międzynarodowej i planów na przyszłość. Uczestnikami byli: Włodzimierz Gwiżdż – Starosta Gliwicki, Levutė Staniuvienė – dyrektor gminy Skuodas i poseł na sejm Republiki Litewskiej w latach 2016-2020, Martin Alten – wicestarosta powiatu Trier-Saarburg w Niemczech.

W trakcie gali przeprowadzono też „Panel Biznesowy”, podczas którego przedsiębiorcy z terenu Ziemi Puckiej rozmawiali o wsparciu powiatu oraz wspólnych aktywnościach podejmowanych na rzecz edukacji i rynku pracy. Uczestnikami byli: dr Małgorzata Wejer – Przewodnicząca Powiatowej Rady Przedsiębiorczości, wykładowca akademicki i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w MGJ Sp. z o.o., Olivia Kubis – współwłaścicielka Przedsiębiorstwa Handlowego „Sibuk” oraz Maciej Wajde – dyrektor Kempingu Chałupy 6.

Na zakończenie uroczystości, Adam Zażembłowski – Przewodniczący Rady Powiatu Puckiego wraz ze Starostą Puckim Jarosławem Białkiem podziękowali zgromadzonym gościom za udział w gali, wręczyli też pamiątkowe medale i publikacje „Wspólnota Mieszkańców. Kronika 25-lecia Samorządu Powiatu Puckiego 1998-2023”. Podziękowali również członkom instytucji i organizacji odpowiedzialnych za oprawę artystyczną wydarzenia: Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki w Pucku, Studio Sztuki Da Capo Al Fine; szkołom, które przygotowały poczęstunek i zapewniły obsługę : Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz Powiatowemu Zespołowi Szkół w Kłaninie; podziękowali też Irenie Klebba – autorce projektu medalu z okazji 25-lecia Powiatu Puckiego i wystawy prac plastycznych podopiecznych towarzyszącej gali.

Wydarzenie zakończyło się wzruszającym występem chóru złożonego z uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki w Pucku, który wykonał kantatę finałową IX symfonii Ludwiga van Beethovena – „Odę do radości”. Utwór ten to między innymi hymn Unii Europejskiej. Po występie odbył się poczęstunek, podczas którego goście mieli okazję do swobodnych rozmów, podzielenia się wrażeniami.

Fot. K.Kędzior

Źródło: www.powiat.puck.pl