W związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju obszaru PLGR do roku 2027 zachęcamy mieszkańców gminy Kosakowo do wypełnienia ankiety stanowiącej jeden z najważniejszych kroków w tym procesie.

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie informacji od mieszkańców na temat min. atutów i słabości obszaru, świadomości mieszkańców w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru oraz identyfikacja potencjalnych kierunków wsparcia w ramach nowej strategii. Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru PLGR (administracyjnie obszar Powiatu Puckiego). Prosimy o wypełnienie ankiety do 15 września 2022 roku. Czas jej wypełnienia nie powinien przekroczyć 10 minut. Państwa opinie są anonimowe.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPN-hVKKJtzuSDH73sVk2wn-c-ao0ZCRgMSX7raHNksBwaDA/viewform

Z góry dziękujemy za zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.