Wykonawca inwestycji budowy ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze Zakład Kruszywo informuje o awaryjnym zamknięciu budowy ul. Paska, Chmielnej i Gronowej na odcinku od ronda w Suchym Dworze do ul. Gronowej w Dębogórzu. Spowodowane jest ono zeszłotygodniową awarią gazu przy ul. Limonkowej oraz koniecznością uporządkowania terenu w sąsiedztwie robót gazowych. Niezbędne jest bowiem wykonanie strefy rezerwowej bezpiecznej do pracy.

Dojazd w Suchym Dworze zapewniony jest poprzez wykonane rondo od strony Gdyni – również do osiedli i punktów usługowych. Dojazd do przedszkola odbywać się będzie na tych samych zasadach jak dotychczas: od strony ul. Pomorskiej, Chmielnej i Gronowej i jest dostępny wyłącznie dla mieszkańców, pojazdów typu karetka, policja, straż czy wywóz śmieci oraz jako dojazd do przedszkola i wypożyczalni sprzętu budowlanego.

Teren budowy – awaryjne zamknięcie tymczasowej organizacji ruchu zostało wygrodzone poprzez znaki zakazu ruchu B-1 z zaporami oraz poprzez oznakowanie U21a/b. Prosimy o stosowanie się do wprowadzonej awaryjnie organizacji ruchu dla bezpiecznego przeprowadzenia prac w pobliżu instalacji. 

W dniu 28 czerwca br. Komenda Powiatowa Policji w Pucku w swoim komunikacie zasugerowała zmiany w organizacji ruchu w czasie odbywającego się na terenie gminy Kosakowo wydarzenia Opener Festival 2023, kierując ruch przez Pogórze – Suchy Dwór – Dębogórze – Kosakowo. Sugerowana jednak przez komendę alternatywa prowadzi ruch kołowy przez teren toczącej się budowy drogi, dla której nie ustalono stałej organizacji ruchu, a przejazd nią wiąże się ze wszelkimi utrudnieniami z tego faktu wynikającymi: ruch maszyn budowlanych, czasowe zwężenia drogi, czasowe zamknięcia i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dziś jednak z uwagi na awarię gazową teren ten nie może posłużyć dla celów komunikacyjnych. Usuwanie awarii może potrwać kilka dni, w kolejnym komunikacie będziemy informować o kolejnych decyzjach podjętych przez kierownika budowy w oczekiwaniu na ponowną możliwość korzystania z remontowanego odcinka.